Våra Digitala Utbildningar


Videoföreläsningar med beskrivande grafik. Tillgängliga från mobil, surfplatta
eller dator, streamat 24/7.

I samtliga digitala utbildningar ingår diskussions -och workshopmaterial.
Videosamtal med föreläsarna och utförligare arbetsmaterial skräddarsys efter behov.

Skolor


Video-föreläsningar med undervisningsmaterial anpassat efter mål i läroplanen

Diskussions -och workshopmaterial är anpassat efter skolverksamhet på gymnasienivåPris: Standardiserat

ESF-projekt,
Kommun & Landsting

Skräddarsydda lösningar efter projektens unika behov


Ämnesval, tillgänglighetsperiod och omfattning av digitala verktyg såsom diskussions -och workshopmaterial, video-kontakt med föreläsare etc anpassas efter projekt.

Pris: Offereras

Företag


Föreläsningar och workshopmaterial anpassat för näringslivet.

Teman:
Arbetsmarknadsintegration
Att arbeta med nyanlända
Kulturmöten på arbetsplatsen
Lagstiftning, rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare.


Pris: Offereras

Våra utbildningar och kurser innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper. Till varje utbildning finns en referenslista med de källor (litteratur, forskning, studier, intervjuer, rapporter m.m.) som föreläsningarna baseras på.
Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Perspektivet är tvärvetenskapligt, dvs. baserat på flera samhällsvetenskapliga discipliner, så som psykologi, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, antropologi, etnologi och historia. Vi har höga krav på att förmedla dessa kunskaper på ett lättillgängligt sätt. Samtliga föreläsare har en gedigen ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa.

Digitala Utbildningar

Stängd

Hedersrelaterat våld & förtryck

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder?

Mer info..

0% Klar
0/11 Delar

Stängd

Integration & Arbetsmarknad

Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet. Vi synliggör vanliga hinder vid integrationsarbetet i mötet med ”språksvaga”. Hur man kan hantera kulturmöten när man har svårt att förstå varandra?

Mer info..

0% Klar
0/11 Delar

Stängd

Kulturmöten i Vardagen

Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.

Mer info..

0% Klar
0/8 Delar

Gratis

DEMO

Två utdrag om ca en kvart vardera ur föreläsningarna ”​Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse ” med Jimmy Emanuelsson och ”Värde- och normkrockar i kulturmötet” med Robert Johansson samt två diskussionsövningar.

Mer info..

0% Klar
0/4 Delar


Scroll to Top