Digitala Utbildningar

I samtliga utbildningar ingår övningar och diskussionsmaterial. Videosamtal med föreläsarna, interaktiva online-workshops och utförligare arbetsmaterial skräddarsys vid behov.

Spela videoklipp

Arbetsmarknad & integration

I Sverige ställs vanligen krav på en relativt hög utbildningsnivå, samtidigt som många nyanlända har låg eller obefintlig formell utbildning. Hur kan man göra steget in på den svenska arbetsmarknaden enklare?

Spela videoklipp

Hedersrelaterat våld & förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är inget nytt fenomen i Sverige, men på senare tid har frågan blivit högaktuell i den offentliga debatten. Men vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck, och vad beror det på?

Spela videoklipp

Länderkunskap

I de här utbildningarna lyfter vi aspekter som är relevanta i samband med migrationen från fyra av de länder varifrån flest människor söker sig till Sverige; Syrien, Afghanistan, Eritrea, och Somalia.

Spela videoklipp

Kulturella möten; grundläggande perspektiv

Här belyser vi bl.a. möten mellan klansamhällen och statssamhällen, kunskaper om specifika länder, beslutsfattande i relation till mångkulturella arbetsplatser och diskriminering. 

Spela videoklipp

Kulturella möten i sjukvården

Denna utbildning riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö. 

Spela videoklipp

Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. 

Spela videoklipp

Våldsbejakande Extremism

Utmaningar rörande våldsbejakande extremism förekommer i både stora och små kommuner runt om i Sverige. Vi lyfter sådant som ideologi, vad en radikaliseringsprocess innebär, och hur man kan arbeta preventivt.

Våra tjänster är anpassade för olika verksamheter

Skolor

Undervisningsmaterial anpassat efter mål i läroplanen

Diskussions -och workshopmaterial är anpassat efter skolverksamhet på gymnasienivå
Pris: Standardiserat

ESF-projekt,
Kommun & Landsting

Skräddarsydda lösningar efter projektens unika behov

Ämnesval, tillgänglighetsperiod och omfattning av digitala verktyg såsom diskussions -och workshopmaterial, video-kontakt med föreläsare etc anpassas efter projekt.

Pris: Offereras

Företag

Ämnesval efter vad som i nuläget är aktuellt i svenskt näringsliv

Teman:
Arbetsmarknadsintegration
Att att arbeta med nyanlända
Kulturmöten på arbetsplatsen Lagstiftning, rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare.


Pris: Offereras

Våra utbildningar och kurser innehåller vanligen föreläsningar som varvas med diskussionsfrågor och workshops, och vi arbetar utifrån principen att på ett pedagogiskt sätt kombinera teori och praktik. Vi utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna, och våra utbildningar kräver inga särskilda förkunskaper. Till varje utbildning finns en referenslista med de källor (litteratur, forskning, studier, intervjuer, rapporter m.m.) som föreläsningarna baseras på.
Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör samhälle och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas. Perspektivet är tvärvetenskapligt, dvs. baserat på flera samhällsvetenskapliga discipliner, så som psykologi, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, antropologi, etnologi och historia. Vi har höga krav på att förmedla dessa kunskaper på ett lättillgängligt sätt. Samtliga föreläsare har en gedigen ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa.
Scroll to Top

Arbetsmarknad och Integration finns i två inriktningar

Personal inom offentlig verksamhet som arbetar med integrationsfrågor.

Arbetsgivare, personal inom HR, rekrytering, verksamhetsutvecklare m. fl.