Arbetsmarknad & Integration

Offentlig verksamhet

Etablering på arbetsmarknaden är vanligen en viktig del i en lyckad integreringsprocess, men det kan vara förenat med utmaningar. I Sverige ställs vanligen krav på en relativt hög utbildningsnivå, samtidigt som många nyanlända har låg eller obefintlig formell utbildning. Hur kan man göra steget in på den svenska arbetsmarknaden enklare? Vilken funktion kan praktik fylla för det syftet?

Spela videoklipp

Utbildningarna är anpassade för personal inom offentlig verksamhet som arbetar med integrationsfrågor.

Spela videoklipp
 •  Synen på arbete 
 • Arbetsmarknadsintegration; grundläggande perspektiv
 • Arbetsmarknad, civilsamhälle och skillnader kopplat till kön.
 • Övningar
 • Interaktivt moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp

Innehåller allt i Paket 1 samt: 

 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
 • Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden – introduktion
 • Kulturella hinder i samband med vård
 • Omsorg och föräldraskap
 • Diskussions- och fördjupningsmaterial
 • Interaktivt moment – 1 h videosamtal med föreläsaren

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp

Innehåller allt i paket 2 samt :  

 • Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen
 • Interaktivt moment – 3 h Workshop med föreläsare via videolänk. 

Tidsomfattning: 9 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top