Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är inget nytt fenomen i Sverige, men på senare tid har frågan blivit högaktuell i den offentliga debatten. Men vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck, och vad beror det på? Är det som mäns våld mot kvinnor i allmänhet, eller finns det skillnader? Våra utbildningar klargör dylika frågor samt landar i det kanske viktigaste – hur man arbetar preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
 • Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
 • Lagar, rättigheter och organisationer 
 • Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Övningar
 • Interaktiv moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i Paket 1 samt:
 • Heder i Sverige – från Fadime till idag
 • Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQ-perspektiv
 • HBTQ i det mångkulturella Sverige
 • Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Diskussions- och fördjupningsmaterial
 • Interaktivt moment – 1 h videosamtal med föreläsaren

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i paket 2 samt:
 • Introduktion till religion och sexualitet
 • Interaktivt moment – 3 h Workshop med föreläsare via videolänk. 

Tidsomfattning: 9 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top