Kulturella möten; grundläggande perspektiv

Inom detta tema lägga vi fokus på fler olika områden, exempelvis möten mellan klansamhällen och statssamhällen (där individen står i fokus), kunskaper om specifika länder, beslutsfattande i relation till mångkulturella arbetsplatser och diskriminering. Oavsett vart man lägger fokus är målet att ge en ökad kompetens i möten mellan kulturer samt hantering av svåra kulturkrockar.

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
 • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse 
 • Interkulturell kommunikation 
 • Värde- och normkrockar i kulturmötet
 • Övningar
 • Interaktivt moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i Paket 1 samt:
 • Migrationens villkor: politiska & sociala förhållanden
 • Familjen i migration
 • Diskussions- och fördjupningsmaterial
 • Fördomar och stereotyper i kulturmötet
 • Interaktivt moment – 1 h videosamtal med föreläsaren

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i paket 2 samt:
 • Introduktion till diskrimineringslagen
 • Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen
 • Interaktivt moment – 3 h Workshop med föreläsare via videolänk. 

Tidsomfattning: 9 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top