Kulturella möten i sjukvården

Kulturella normer och beteendemönster har relevans för möten inom sjukvården, likaså spelar kulturella faktorer stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar.

Denna utbildning riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö. Exempelvis belyses förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
  • Klanen, släkten och familjens betydelse
  • Kulturmöten inom sjukvården
  • Migration och psykisk ohälsa
  • Övningar
  • Interaktivt moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i Paket 1 samt:
 • Kvinnlig könsstympning
 • Diskussions- och fördjupningsmaterial
 • Interaktivt moment – Workshop: svåra kulturmöten inom vården

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3 samt vissa Paket 2). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top