Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

ADHD, autism och psykisk ohälsa utifrån ett intersektionellt perspektiv - DEMO

Region Jämtland Härjedalen – ESF – Vägar till egen försörjning

ADHD, autism och psykisk ohälsa utifrån ett intersektionellt perspektiv

Alla människor oavsett funktionsförmåga har värdefulla kompetenser. Det gäller också människor med ADHD eller autism, som många gånger är nytänkande, kreativa, detaljfokuserade och passionerade över sina intressen. Såväl utifrån ett samhälls- som individperspektiv är det viktigt att vi skapar möjligheter för att ta tillvara på dessa kompetenser. Men människor med ADHD eller autism drabbas även i större utsträckning av psykisk ohälsa, så som stress, utbrändhet och självskadebeteende. Syftet med utbildningen är att sprida kompetens om ADHD och autism för att minska riskerna för psykisk ohälsa och öka möjligheterna att ta tillvara på viktiga kompetenser.

I utbildningen ger vi en övergripande bild av funktionsnedsättningar och pratar om hur vanligt ADHD och autism är idag. Vi pratar om diagnoskriterierna för ADHD och autism samt belyser neuropsykiatriska skillnader i hjärnan hos personer med och utan ADHD respektive autism. På så sätt förklarar vi svårigheter såväl som styrkor som kan följa med ADHD och autism samt påverkan på sociala interaktioner.

Vi lyfter exempel på bemötande i arbetslivet och diskuterar hur man kan hantera olika svåra situationer på ett respektfullt och lösningsorienterat sätt. Vi visar även vilka positiva effekter ett respektfullt bemötande kan ha på den psykiska hälsan.

Utbildningen är baserad på tvärvetenskaplig forskning delvis genomförd av forskare med autism och ADHD. Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete träffar människor som har eller eventuellt kan ha autism eller ADHD oavsett om det handlar om kollegor, kunder, besökare eller patienter. Efter utbildningen kommer du att ha en fördjupad förståelse för innebörden av autism och ADHD, riskfaktorerna för psykisk ohälsa samt verktyg för ett respektfullt bemötande även i svåra möten.

Utbildare: Aline Groh (i samarbete med InKultura / Religionsvetarna) Aline Groh har en gedigen universitetsutbildning inom Disability studies och en M.Sc. i intersektionell genusvetenskap. Hon har även i över 10 år arbetat med personer med NPF.

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top