Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
krGratis
Kom igång

Introduktion till utbildningen

Arbetsmarknad & Integration (demo)

Vi har öppnat upp två delmoment av den här utbildningen för demonstration.

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering.

Paket 1 - Grundutbildning innehåller:

  • Synen på arbete
  •  Arbetsmarknadsintegration. grundläggande perspektiv
  • Arbetsmarknad, civilsamhälle och skillnader kopplat till kön
  • Workshopmaterial och övningar
  • Diskussions- och fördjupningsmaterial
  • Interaktivt moment – 30 min frågestund vid videosamtal

Vi har öppnat upp två delmoment av utbildningen (”Prestations- och relationskultur” och ”Synsätt på ålder, arbete och försörjning”). De andra delarna av utbildningen är låsta och går inte att klicka på.

Scroll to Top