Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
krGratis
Kom igång

Introduktion till utbildningen

Kulturella möten i sjukvården (demo)

Vi har öppnat upp tre delmoment av den här utbildningen för demonstration.

Kulturella normer och beteendemönster har relevans för möten inom sjukvården, likaså spelar kulturella faktorer stor roll för hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar.

Denna utbildning riktar sig till anställda inom sjukvården i syfte att höja kompetensen kring hantering av kulturmöten och kulturkrockar i deras vardagliga arbetsmiljö. Exempelvis belyses förväntningar i mötet mellan läkare-patient, familjen och anhörigas betydelse, men även svårare kulturella möten som kan innefatta synen på kvinnligt/manligt, könsstympning, heder och sexualitet.

Vi har öppnat upp tre delmoment av utbildningen (”Rollförväntningar – vem kan vad?” med tillhörande övning och genomgång. De andra delarna av utbildningen är låsta och går inte att klicka på.

Scroll to Top