Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
krGratis
Kom igång

Introduktion till utbildningen

Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa (demo)

Vi har öppnat upp två delmoment av den här utbildningen för demonstration.

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­-situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa för att undvika ett längre utanförskap för nyanlända i Sverige.

Vi har öppnat upp korta stycken av två delmoment i utbildningen (”Kulturellt präglade begrepp och uttryck” och ”Att tänka på i kulturella möten”). De andra delarna av utbildningen är låsta och går inte att klicka på.

Scroll to Top