Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
krGratis
Kom igång

Somalia (demo)

Vi ger en kort redogörelse för Somalia samtidshistoria vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget beskrivs såväl som flyktingsituationen. Vi redogör för flyktvägar och överblickar den somaliska diasporan. Sedan tittar vi närmare på religion i Somalia där majoriteten tillhör sunnitisk islam. Vi belyser relevanta tolkningar och traditioner, samt vilken betydelse islam har i vardagen såväl som i det politiska livet i Somalia.

Spela videoklipp

Därefter fördjupar vi oss i klanrelationer och dess hierarkier utifrån dominans, samarbeten och marginalisering/diskriminering. Hur fungerar klansystemet och sedvanerättens principer? Vad innebär det att Somalia till stor del präglas av en muntlig språkkultur och vad händer i mötet med en skriftlig språkkultur som Sverige?

Slutligen flyttar vi fokus till somalier i den svenska kontexten. Vilka utmaningar och möjligheter finns för somalier i Sverige? Ämnet berörs utifrån mötet mellan somaliska och svenska familjemönster samt utifrån olika perspektiv på psykisk ohälsa.

Vi har öppnat upp korta stycken ur fyra delmoment av utbildningen (”Kolonial bakgrund och gränser”, ”inbördeskriget”, ”Tankeexperiment” och ”Familjen i migration”. De andra delarna av utbildningen är låsta och går inte att klicka på.

Scroll to Top