Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
krGratis
Kom igång

Introduktion till utbildningen

Våldsbejakande extremism (demo)

Vi har öppnat upp tre delmoment av den här utbildningen för demonstration.

Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige idag?

Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering.

Utifrån konkreta exempel belyser vi olika typer av åtgärder för att praktiskt arbeta förebyggande mot radikaliseringsproblematik.

Vi har öppnat upp korta stycken av tre delmoment i utbildningen (”Ideologi – vit makt”, ”Propaganda – Våldsbejakande islamism” och ”Förklaringar till radikalisering – Deprivation”). De andra delarna av utbildningen är låsta och går inte att klicka på.

Scroll to Top