Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Hedersrelaterat våld och förtryck - Demo

ESF EVIKOMP

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Enligt en kartläggning gjord av Örebro universitet lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld och mellan 10 och 20 procent begränsas av oskuldsnormer.

Våra utbildningar ramar in bakgrunden till heder i ett klanbaserat samhälle. Vi belyser begrepp som gruppkultur, skam, oskuldsnorm, arrangerade äktenskap och sedvanerätt, men givetvis även på vilket sätt hedersnormer kan sättas i spel i en migrationssituation, i Sverige. I den svenska hedersdebatten har en vanlig frågeställning handlat om huruvida fenomen som hedersmord och kvinnlig könsstympning bör förstås mot bakgrund av en specifik kultur, eller om de snarare bör uppfattas som uttryck för en mer generell global patriarkal maktordning? Vi visar i det här sammanhanget hur viktigt det är att synliggöra kulturella och religiösa aspekter av heder utan att kollektivt skuldbelägga minoritetsgrupper.

Utbildningarna fokuserar också på det vardagliga arbetet kring hedersrelaterad utsatthet. Du kommer att få information om vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet, exempelvis barnkonventionen, och nyare lagstiftning mot tvångsäktenskap. Vi synliggör också likheter och skillnader i utsatthet för flickor, kvinnor, pojkar, män eller HBTQ-personer.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper och riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.

Scroll to Top