Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Kompetens, breddad rekrytering, samt fördomar och bias

Kompetensintegration Blekinge:
Utbildningsupplägg riktat till arbetsgivare, HR-personal och
medarbetare

Rekrytering, fördomar och bias

I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Vi ger olika exempel på hur man kan arbeta med dessa utmaningar och öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats

Syn på kompetens

Det finns olika sätt att se på kompetens. Vilka utbildningar, erfarenheter, färdigheter och kunskaper är värdefulla eller relevanta i olika sammanhang och varför? När man anställer, ska man söka en person som på olika sätt passar in och liknar de övriga i arbetslaget, eller ska man försöka hitta någon som tillför något nytt? Vi tar upp begreppen Growth mindset kontra fixed mindset : avgör genetiken en persons förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet), eller kan man själv påverka sin kapacitet? Beroende på hur man ser på detta får det konsekvenser för verksamheten man arbetar inom. Vi diskuterar också vilka kompetenser som kan bli mer eftertraktade i framtiden och ger exempel från aktuell forskning

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top