Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Kulturella möten i sjukvården - Demo

ESF EVIKOMP

Kulturella möten i sjukvården

Vi vet att kultur och kulturella föreställningar påverkar hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Kultur påverkar också hur man ser på behandling. Det kan handla om behandlingens relevans, dess innehåll, vilka metoder man litar på och hur mycket vila som krävs.

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården belyser föreställningar och beteendemönster med relevans för arbetet i vardagen. Vi lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet.

Samtidigt lyfter vi också kulturella aspekter i själva kommunikationssituationen, och diskuterar hur man kan förhålla sig till ögonkontakt, beröring, avstånd, med mera. Vi visar också hur man kan medvetandegöra och reflektera kring de känslor som uppstår i det här sammanhanget. Slutligen berör vi några exempel på värde- och normkrockar. Kan man som kvinnlig patient välja bort en manlig läkare? Kan en läkare kräva att patienter hälsar med handskakning? Och hur ska man göra när religiösa eller kulturella önskemål krockar med regler och förordningar på sjukhuset? Vi diskuterar olika förhållningssätt, och väger för- och nackdelar.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården och möter människor med olika religiösa eller kulturella bakgrunder. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.

Scroll to Top