Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Kulturmöten, migration och psykisk ohälsa – Demo

ESF EVIKOMP

Kulturmöten, migration och psykisk ohälsa

Många som flyr till Sverige idag bär på trauman från tortyr, krig eller förföljelse. Dessutom medför ofta exilsituationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Samtidigt vet vi att det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala ohälsotillstånd och deras symptom.

Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Vi synliggör också olika typer av det som kallas för lidandespråk och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna.

Utbildningarna riktar sig till dig som i ditt arbete möter nyanlända, vill lära dig mer om psykisk ohälsa och migration, samt vill bli bättre i möten och bemötande över kulturgränserna. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, samt stärka kompetens och medvetenhet. Vi diskuterar hur kan man närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende.

Digital Utbildning Innehåll

Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion
Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Fördjupning
Scroll to Top