Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Länderkunskap - Eritrea​ (57 min)

Eritrea förknippas vanligtvis med fängslandet av den svenske journalisten Dawit Isaak, men landets ledarskap har nästan alltid betraktat utländska politiska krafter, däribland mänskliga rättigheter, som ett hot mot dess suveränitet. Vi beskriver Eritreas framväxt, från italiensk kolonisering och Etiopisk ockupation, till landets självständighet. Därefter fördjupar vi oss i Eritreas frihetskamp som har blivit starkt sammankopplat med obligatorisk nationaltjänst och förtryck.

Vi redogör för Eritrea utifrån etniska grupper, traditioner och sociala normer, och belyser majoritets- och minoritetsgrupper. Därefter belyser vi regimens förföljelse av religiösa grupper, samt relationen mellan regimen och den eritreansk-ortodoxa kyrkan.

Slutligen fokuserar vi på Sverige och den eritreanska identiteten. Vi redogör för schismen mellan de som är för och de som är emot Eritreas regering. Hur kommer det sig att relativt många svenskeritreaner stödjer en regering som enligt rapporter begår grova människorättsbrott, och vad det får för konsekvenser i Sverige idag?f

Scroll to Top