Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Sudan och Sydsudan - 1 h

Länsstyrelsen Gävleborg

Migrationens villkor: Sudan & Sydsudan

Efter närmare 50 år av inbördeskrig bildades Sudan och Sydsudan som separata stater 2011. Hur ser relationen ut sedan dess, och finns det viktiga konflikter inom länderna? Utspritt över dom två länderna lever närmare 600 etniska grupper. Vi lyfter några viktiga, samt religionens betydelse inom och mellan det islam-dominerade Sudan och det huvudsakligen kristna Sydsudan. Med utgångspunkt i kön avslutar vi med att belysa sociala relationer i länderna.
Tidsomfattning: ca 1 timme
Scroll to Top