Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Länderkunskap - Syrien

För den som vill förstå Syrien och inbördeskriget är det nödvändigt att placera landet i ett historiskt sammanhang. Därför börjar vi med att beröra stat- och nationsbyggande i kolonialismens kölvatten, samt religiösa/etniska majoritets- och minoritetsgrupper. Inbördeskriget är långt ifrån över trots att både opposition och den så kallade Islamiska staten ser besegrade ut. Vilka är hindren för fred och stabilitet i Syrien? Vi ser exempelvis närmare på kurdernas roll i konflikten, varför många syrier stödjer regimen, samt vilka roller externa aktörer som USA, Ryssland och Turkiet spelar.

Vi berör syrisk kultur och sociala relationer utifrån etnicitet, religion och kön. Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för män respektive kvinnor? Hur ser situationen ut för syrier i Sverige? Vi berör kulturkrockar samt syriers föreställningar om svensk kultur.

Scroll to Top