Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Möten över kulturgränser: utmaningar och möjligheter - Demo

ESF EVIKOMP

Möten över kulturgränser: utmaningar och möjligheter

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten.

Utbildningarna tar avstamp i skillnaden mellan klan- och statsamhällen. Många migranter som kommer till Sverige idag har sin bakgrund i en kultur och i ett samhälle där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Vi lyfter även familjens omvandling i en migrationssituation, visar hur familjens medlemmar kan reagera olika på kulturbytet, hur föreställningar kring kvinnligt och manligt påverkas, samt vilka roller som barnen kan få i en ny miljö.

När det kommer till kulturella möten i vardagen fokuserar vi på olika kommunikationsformer, verbal- och icke-verbal kommunikation, såväl som muntlig och skriftlig språkkultur. Vi diskuterar också värde- och normkrockar, exempelvis frågan om separata badtider i simhallar på grund av religiösa eller kulturella skäl, eller om en arbetsgivare kan kräva att anställda hälsar genom att ta i hand. Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera mångkulturella situationer med svåra värdekrockar. Slutligen synliggör vi hur man kan medvetandegöra och minska spelutrymmet för fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och inom arbetslaget.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper och riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med olika kulturella och religiösa bakgrunder, eller till dig som bara har ett har ett allmänt intresse för integration och kultur. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande. Vi diskuterar olika sätt att skapa förtroende, bygga tillit och etablera bra relationer.

Scroll to Top