Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Rekrytering, fördomar och bias

Stockholm Exergi

Rekrytering, fördomar och bias

I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Hur kan man arbeta med dessa utmaningar? Vi går igenom vikten av att granska och kritiskt förhålla sig till de mentala bilder som dyker upp kring personen som ska tillträda tjänsten, annonsrubriken och bildens betydelse, samt hur man i kravprofilen kan arbeta med önskvärda och nödvändiga kvalifikationer för att undvika såväl direkt som indirekt diskriminering. Vi visar också hur man genom ett bra förberedelsearbete kan minska utrymmet för – och till viss del medvetandegöra – fördomar och bias under urvalsprocessen samt intervjusituationen. Syftet är att öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats.

Tidsomfattning: ca 1 timme

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top