Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Våldsbejakande extremism

Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Söderport

Våldsbejakande extremistiska miljöer

Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige idag?

Förklaringar till radikalisering

Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.

Workshop/övning

Med hjäl p av begrepp/verktyg från föreläsningarna analyserar deltagarna textmaterial. Materialet ger en inblick i de våldsbejakande miljöerna utifrån människor som tillhör eller har haft kontakt med dem. En genomgripande analys av materialet medför att deltagarna på egen hand lär sig att se nyanserna i en radikaliseringsprocess. Vad bör man vara uppmärksam på?

Tidsomfattning: ca 3 timmar

Utbildningen innehåller interaktiva moment och diskussionsövningar.

Scroll to Top