Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Introduktion till utbildningen

Du måste logga in eller registrera ett konto för att starta den här utbildningen.

Värde- och normkrockar i kulturmötet

Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

  Är det önskvärt att ha separata tider för kvinnor och män i simhallar med hänvisning till kulturella eller religiösa skäl? Kan en arbetsgivare kräva att anställda hälsar genom att ta i hand? Hur gör man när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Och hur kan man hantera ett önskemål om speciella arbetskläder utifrån religiösa eller kulturella skäl?

  Vi behandlar kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. En grundläggande fråga handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa och kulturella önskemål, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller. Hur ska man göra när religionsfriheten krockar med regler på en arbetsplats eller skola? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer? Utifrån fall-beskrivningar ger vi exempel på för- och nackdelar med olika förhållningssätt, diskrimineringslagens relevans (religion som diskrimineringsgrund), samt vikten av reflektion kring värden och normer.
Scroll to Top