Länderkunskap

I de här utbildningarna lyfter vi aspekter som är relevanta i samband med migrationen från fyra av de länder varifrån flest människor söker sig till Sverige; Syrien, Afghanistan, Eritrea, och Somalia. Länderkunskap kan antingen köpas som enskilda videoföreläsningar eller vävas in i andra utbildningsupplägg.

 

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Säkerhetsläget
Klansamhället och heder
  • Kollektivism och individualism
  • Familjens struktur och funktioner
  • Heder och kvinnors situation
Hälsa och kultur
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Sex och sociala relationer
  • Bacha bazi och sexuella övergrepp
  • Bacha posh

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Bakgrund
  • Kolonialtiden
  • Frigörelsekampen och självständigheten
  • Nationaltjänsten
Samtiden
  • Yttre hot och paranoia
  • Etniska grupper och religion
  • Kultur, normer och traditioner
Eritreaner i Sverige
  • Flykten
  • Schismen och diasporan 
  • Tolkproblematiken

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Bakgrund och samtidshistoria
  • Kolonial bakgrund och inbördeskriget
  • Säkerhetsläget och försök till statsbyggande
  • Flyktingskap och diaspora
Livet i Somalia
  • Klansystemet i Somalia
  • Muntlig språkkultur
  • Religion
Somalier i Sverige
  • Familjen i migration
  • Barns mobilitet
  • Resursmobilisering och globalt familjestödsystem

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Inbördeskriget
Livet i Syrien
  • Familjerätt och juridiska frågor
  • Familjens betydelse 
  • Sexualitet
  • Utbildningsväsendet
Bakgrund och inbördeskriget
  • Occidentalism: östs syn på väst
  • Värderingar och migration
  • Fysisk och psykisk hälsa

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. 

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Demo

För varje land har vi öppnat upp ett par minuter ur olika delmoment för demonstration. Klicka på knappen Mer info/Demo för att ta del av innehållet. 

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top