Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa

2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Dessutom medför ofta exil­-situationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Det är viktigt att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa för att undvika ett längre utanförskap för nyanlända i Sverige.

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
  • Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt 
  • Interkulturell kommunikation
  • Övningar 
  • Interaktivt moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i Paket 1 samt:
  • Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
  • Lidandespråk över kulturgränserna
  • Diskussions- och fördjupningsmaterial
  • Interaktivt moment – 1 h videosamtal med föreläsaren

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top