Våldsbejakande extremism

Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten. Vad kännetecknar ideologierna och hur ser utbredningen ut i Sverige idag?

Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. 

Utifrån konkreta exempel belyser vi olika typer av åtgärder för att praktiskt arbeta förebyggande mot radikaliseringsproblematik.

Spela videoklipp

Kan anpassas för offentlig verksamhet, företag, ESF-projekt eller föreningar

Spela videoklipp
  • Ideologi
  • Introduktion till propaganda och aktivism
  • Förklaringar till radikalisering 
  • Övningar
  • Interaktivt moment – 30 min frågestund via videosamtal

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Spela videoklipp
Innehåller allt i Paket 1 samt:
 • Preventivt arbete
 • Propaganda 
 • Aktivism
 • Diskussions- och fördjupningsmaterial
 • Interaktivt moment – Workshop

Tidsomfattning: 6 h
Pris: Offereras

Videosamtal med föreläsarna

Videosamtal där det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren ingår i alla våra utbildningar. Ju mer avancerad utbildning, desto längre samtalstid ingår.

Skräddarsydd lösning

Vi kan komponera ihop delmoment från olika utbildningar för att skräddarsy en lösning som passar just er verksamhet.

Interaktiva workshops

Onlinebaserade workshops ingår i våra utförliga utbildningar (Paket 3 samt vissa Paket 2). Under tre timmar genomför deltagarna övningar och får kontinuerlig feedback från föreläsaren.

Kontakt: 
info@religionsvetarna.se
telefon: 0702-784894

Scroll to Top